Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers

 

 

Inspiratiebron om hulp te gaan bieden aan Oost-Europa, was het zien van beelden van schrijnende armoede en leed, gefilmt door de EO aan het einde van het jaar 1989, vlak voor de val van Ceausescu.
In het jaar 1996 richtten enkele mensen de groep Boeh (Buurtschap Overleek En Helpers) op en werd begonnen met gerichte hulp. De nodige hulpgoederen niet te veel naar één project en niet te weinig naar een ander project.
Enkele jaren later werd Boeh veranderd in stichting Hoeboeh (Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers). Alle medewerkers helpen Hoeboeh op vrijwillige basis en Hoeboeh mag zich gelukkig prijzen dat er altijd voldoende enthousiaste vrijwillig(st)ers zijn.
Aan al dit vrijwillig(st)ers werk, zoals sorteren, inpakken, transporteren en acties in Nederland wordt gewerkt door mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, maar ook door mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wij vinden het fijn dat er met deze verschillen geen belemmeringen zijn om het evangelie van Jezus Christus te helpen verbreiden in woord en daad.
Het is niet zo dat alleen vrijwillig(st)ers uit buurtschap overleek komen, uit de wijde omtrek helpen de mensen om de projecten te ondersteunen. Hoeboeh wil zich blijven inzetten voor de sociaal zwakkere- en achtergestelde mede mens in Oost Europa.
Particulieren, bedrijven en kerkgenootschappen steunen ons financieel.
Helpt u ook mee???   NL 76 RABO 0310725674  tnv. Hoeboeh

 

Goederen die welkom zijn voor ondersteuningshulp in Oost Europa.
Schoolontwikkelings-materiaal / scootmobiel zware uitgave / incontinentiemateriaal / papier kleur en blanco / pennen en potloden / muziekinstrumenten / goede fietsen / tuingereedschap / grote partijen houdbaar voedsel / nieuwe schoenen en laarzen en nieuw speelgoed voor de Rep. Moldavië (gebruikte schoenen, laarzen en speelgoed mag niet ingevoerd worden)/ tafeltje dekje pannetjes rvs (rantang drie op elkaar).
Grote stukken huisraad gaan niet mee op transport i.v.m de hoge transportkosten.
Kleding: alleen schone goede kleding en beddengoed i.v.m de kleine hoeveelheid die we naar Roemenië brengen.
Ook welkom is oud koper / zink / messing / lood / ijzer etc. dit voor verkoop t.b.v. hulp in
Roemenië en de Rep. Moldavië.
Aanleveren indien mogelijk Overleek 16 Monnickendam tel: 06 53932140